Nutrició Esportiva

 

    Cada vegada existeix un major consens de que per arribar al màxim rendiment esportiu, s'han de cuidar una gran quantitat de factors que poden interferir. Una alimentació adequada a les necessitats de cada esportista, juga un paper fonamental.


Oferim:

- estudi de la història nutricional i dels hàbits alimentaris


- valoració completa de la composició corporal, mitjançant el mètode antropomètric certificat per la Internacional Society of Advancemente Kinantrophometry (ISAK)


- pautes nutricionals  i planning alimentari


- planificació personalitzada de l'alimentació en funció de les competicions o partits i dels objectius


- assessorament sobre suplementació ergogènica


- proves fisiològiques (prova de lactat, potència, capacitat aeròbica,...) per valorar l'estat de forma de l'esportista en diferents períodes


- educació alimentària i nutricional